Previous Page  167 / 204 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 167 / 204 Next Page
Page Background

151

01/15

Accuride reserve the right to alter specifications without notice / Accuride zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedniego zawiadomienia / Společnost Accuride si vyhrazuje právo na zm

ě

nu specifikací bez p

ř

edb

ě

žného upozorn

ě

DAFR20 – Order codes

DAFR20 – Kody zamówienia

DAFR20 – Kódy pro objednávání

1 x A4 Filing frame

1 x A4 Rama kartotekowa

1 x A4 Záv

ě

sný kancelá

ř

ský rám

DAFR20 1 x A4

W (kg)

Order code

DAFR20-0500

2.06

Number of frames

1

Plastic extrusions

4

Fixings for assembly

Yes

Suits pedestals

380-392mm

DAFR20 1 x A4

W (kg)

Kod zamówienia

DAFR20-0500

2,06

Liczba ram

1

Wytłoczki plastikowe

4

Elementy zł

ą

czne do

monta

ż

u

Tak

Pasuje do korpusów 380-392 mm

DAFR20 1 x A4

W (kg)

Kód pro objednávání

DAFR20-0500

2,06

Počet rám

ů

1

Plastové profily

4

Spojovací materiál

pro montáž

Tak

Vhodný pro sk

ř

í

ňě

380-392 mm

394.0 MAX

378.0 MIN

A4

2 x A4 Filing frame

2 x A4 Rama kartotekowa

2 x A4 Rama kartotekowa

DAFR20 2 x A4

W (kg)

Order code

DAFR20-0501

3.16

Number of frames

1

Plastic extrusions

4

Dividers

2

Fixings for assembly

Yes

Suits pedestals

800mm

DAFR20 2 x A4

W (kg)

Kod zamówienia

DAFR20-0501

3,16

Liczba ram

1

Wytłoczki plastikowe

4

Separatory

2

Elementy zł

ą

czne do

monta

ż

u

Tak

Pasuje do korpusów

800 mm

DAFR20 2 x A4

W (kg)

Kód pro objednávání

DAFR20-0501

3,16

Počet rám

ů

1

Plastové profily

4

D

ě

licí p

ř

íčky

2

Spojovací materiál

pro montáž

Tak

Vhodný pro sk

ř

í

ňě

800 mm

770.0 MAX

754.0 MIN

A4

288.0

17.8

Notes:

† Not available with anti-tilt

• Please refer to 2D CAD drawings for

dimensional tolerances

Uwagi:

† Niedost

ę

pne z zabezpieczeniem przed

przechyleniem

• Tolerancje wymiarów zawieraj

ą

rysunki 2D CAD

Poznámky:

† Není dostupný se za

ř

ízením proti naklon

ě

• Rozm

ě

rové tolerance najdete na 2D CAD

výkresech