Previous Page  166 / 204 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 166 / 204 Next Page
Page Background

150

01/15

Accuride reserve the right to alter specifications without notice / Accuride zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedniego zawiadomienia / Společnost Accuride si vyhrazuje právo na zm

ě

nu specifikací bez p

ř

edb

ě

žného upozorn

ě

DAFR20

• Filing frame

• Load rating up to 50kg

• Rama kartotekowa

• No

ś

no

ś

ć do 50 kg

• Záv

ě

sný kancelá

ř

ský rám

• Nosnost až 50 kg

80,000

200

DB65030

19

With front panel

Z frontem

S s čelní deskou

DAFR20

W (kg)

Front panel support

DB65030-2

0.10

Wspornik frontu

DB65030-2

0,10

Podp

ě

ra čela

DB65030-2

0,10