Previous Page  165 / 204 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 165 / 204 Next Page
Page Background

149

01/15

Accuride reserve the right to alter specifications without notice / Accuride zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedniego zawiadomienia / Společnost Accuride si vyhrazuje právo na zm

ě

nu specifikací bez p

ř

edb

ě

žného upozorn

ě

Filing frame

Rama kartotekowa

Záv

ě

sný kancelá

ř

ský rám

• DIN A4 size

• Optional anti-tilt and lock

(right hand side)

• Installation width adjustable

by 16mm

• Knock down frame – easy assembly

• Handle cut out and front panel

fixing holes

• Optional front panel support

• Two frame positions allow for inset

front panel

• Format A4 wg DIN

• Opcjonalne zabezpieczenie

przed przechyleniem i zamek

(prawostronny)

• Szeroko

ś

ć monta

ż

owa regulowana

o 16 mm

• Rama rozbieralna – łatwy monta

ż

• Wyci

ę

cie uchwytu i otwory

mocuj

ą

ce front

• Opcjonalny wspornik frontu

• Dwie pozycje ramy umo

ż

liwiaj

ą

wpuszczenie frontu

• Rozm

ě

r DIN A4

• Volitelné za

ř

ízení proti naklon

ě

a zámek (na pravé stran

ě

)

• Instalační ší

ř

ka p

ř

izp

ů

sobitelná

o 16 mm

• Rozmontovaný rám – snadná

montáž

• Vý

ř

ez pro madlo a montážní otvory

na p

ř

edním panelu

• Volitelná podp

ě

ra p

ř

edního panelu

• Dv

ě

polohy rámu umož

ň

ují

vložit čílko