Previous Page  14 / 204 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 14 / 204 Next Page
Page Background

8

Accuride reserve the right to alter specifications without notice / Accuride zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedniego zawiadomienia / Společnost Accuride si vyhrazuje právo na zm

ě

nu specifikací bez p

ř

edb

ě

žného upozorn

ě

11/15

Part number index

Indeks numerów cz

ęś

ci

Rejst

ř

ík čísel díl

ů

Model

Page / Strona / Strana

Model

Page / Strona / Strana

2132DO (DZ)

38

2415 (DZ)

94

2421 (DZ)

33

2431 (DZ)

14

2601 (DZ)

17

2642 (DZ)

18

2728 (DS)

34

2907 (DZ)

45

3031 (DS)

57

3301

51

3301-60 (DZ)

49

3307 (DZ)

52

3308 (DZ)

53

3320-50 (DZ)

47

3507 (DZ)

58

3607 (DZ)

68

3630 (DZ)

42

3657 (DZ)

72

3732 (DZ)

15

3832 (DZ/DB/DW)

19

3832 (DH)

21

3832EC-B (DZ/DB)

23

3832DO (DZ)

25

3832SC (DZ/DB/DW)

27

3832HDSC (DZ)

27

3832TR (DZ/DB/DW)

29

3832HDTR (DZ)

29

3832EL (DZ)

118

3832ELKO (DZ)

118

4120 (DA)

90

4140 (DA)

88

4160 (DA)

86

4190 (DA)

124

5321 (DA)

32

5321 (DZ)

73

5321 (DS)

76

5321EC (DZ)

66

0115-CASSRC (DP)

95/102

0115-CASSRC (DS)

95/102

0115-DJIGRC (DZ)

100

0115-ECRC (DP)

138

0115RC (DA)

100

0115RC (DS)

95

0115RCH (DA)

100

0115RS (DZ)

98

0115-STOPRC (DA)

100

0115-STOPRC (DS)

95

0116-BRKTRC (DS)

137.1

0116-BRKT01RC (DS)

102.1/138.1

0116-CASSRC (DA)

102.1/137.1

0116-CASSRC (DS)

102.1/137.1

0116-ECAPRC-2 (DA)

137.1

0116-ECRC (DP)

102.1/138.1

0116-FASCRC (DA)

137.1

0116RC (DA)

102.1/137.1

0116-SUPPRC (DA)

137.1

0116-STOPRC (DA)

102.1/137.1

0201 (DZ)

39

0204 (DZ)

61

0301 (DZ)

54

0305 (DS)

56

0305 (DZ)

55

0330 (DS)

50

0522 (DZ)

77

1234 (DB)

110

1312 (DZ)

97/106

1316 (DZ)

111

1319 (DZ)

104

1321 (DB)

108

1432 (DB)

114

2002 (DZ)

40

2026 (DZ)

41

2028 (DS)

62

2109 (DZ)

35

2132 (DZ/DB)

36