Previous Page  131 / 204 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 131 / 204 Next Page
Page Background

121

01/15

Accuride reserve the right to alter specifications without notice / Accuride zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedniego zawiadomienia / Společnost Accuride si vyhrazuje právo na zm

ě

nu specifikací bez p

ř

edb

ě

žného upozorn

ě

DBLOCK10EL

• Electronic door lock

• Withstands up to 68kg of force

• Height: 70.6mm

Length: 55.4mm

• Thickness: 12.7mm

• Two options available:

-- Lock/unlock: opened

manually

-- Kick-out: propels door

open about 5cm when

unlocked

• Sensor feedback indicates

open or closed and locked or

unlocked status

• Control circuit permits

integration into third-party

access control systems

• Lock functions with any power

source supplying the required

DC voltage and current

• Elektroniczny zamek do drzwi

• Wytrzymało

ś

ć na wyrywanie

do 68 kg

• Wysoko

ś

ć: 55,4 mm

Długo

ś

ć: 70,6 mm

• Grubo

ś

ć: 12,7 mm

• Dost

ę

pne s

ą

dwie opcje:

-- Odblokowanie/

zablokowanie – r

ę

czne

otwieranie drzwi

-- Kick-out – mechanizm

automatycznego

otwierania drzwi na ok.

5 cm po odblokowaniu

• Czujnik sygnalizuje stany

zablokowanie/odblokowanie

i otwarcie/zamkni

ę

cie

• Obwód sterowniczy umo

ż

liwia

zintegrowanie z zewn

ę

trznymi

systemami kontroli dost

ę

pu

• Funkcje blokowania z

dowolnym

ź

ródłem pr

ą

du

stałego o odpowiednim

napi

ę

ciu i mocy

• Elektronický zámek do dve

ř

í

• Vydrží sílu až 68 kg

• Výška: 55,4 mm

Délka: 70,6 mm

• Tlouš

ť

ka: 12,7 mm

• Dostupné jsou dv

ě

varianty:

-- Zamknout/odemknout

– otev

ř

ena manuáln

ě

-- Kick-out – p

ř

i odemčení

otev

ř

e dve

ř

í p

ř

ibližn

ě

na 5 cm

• Odezva čidla indikuje otev

ř

ený

nebo zav

ř

ený a zamknutý

nebo odemknutý stav

Ř

ídicí obvod povoluje integraci

do p

ř

ístupových

ř

ídicích

systém

ů

t

ř

etích stran

• Funkce zamykání s libovolným

zdrojem napájení dodávajícím

požadovaný stejnosm

ě

rný

proud a nap

ě

† Manual override

D

ź

wignia sterowania r

ę

cznego

Manuelle Notentriegelungsfunktion

Item

Order code

W (kg)

Electronic lock

DBLOCK-10EL-2

0.06

Kick-out version

DBLOCK-10ELKO-2

0.06

1.8 m cable

DBLEL-0180

-

Pozycja

Kod zamówienia

W (kg)

Zamek elektroniczny

DBLOCK-10EL-2

0.06

Wersja kick-out

DBLOCK-10ELKO-2

0.06

Przewód 1,8 m

DBLEL-0180

-

Položka

Kód pro objednávání

W (kg)

Elektronický zámek

DBLOCK-10EL-2

0.06

Verze Kick-out

DBLOCK-10ELKO-2

0.06

Kabel 1,8 m

DBLEL-0180

-