Previous Page  128 / 204 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 128 / 204 Next Page
Page Background

118

01/15

Accuride reserve the right to alter specifications without notice / Accuride zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedniego zawiadomienia / Společnost Accuride si vyhrazuje právo na zm

ě

nu specifikací bez p

ř

edb

ě

žného upozorn

ě

DZ3832EL

• A drawer slide with an

integrated electronic lock for

controlled access

• Load rating up to 45kg

• 100% extension

• 12.7mm slide thickness

• Front disconnect

• Integrated electronic lock

mechanism withstands up to

68kg of force

• Two options available:

-- Lock/unlock – slide is

opened manually

-- Kick-out – propels drawer

open approximately 5cm

when unlocked

• Sensor feedback indicates

locked or unlocked status

• Control circuit permits

integration into third-party

access control systems

• Lock functions with any power

source supplying the required

DC voltage and current

• Optional clip-on bracket for

bottom and platform mounting

• Prowadnica do szuflad z

wbudowanym zamkiem

elektronicznym umo

ż

liwiaj

ą

cym

kontrolowany dost

ę

p

• No

ś

no

ś

ć do 45 kg

• Wysuw 100 %

• Grubo

ś

ć prowadnicy 12,7 mm

• Mechanizm rozł

ą

czania frontu

• Wbudowany zamek

elektroniczny o wytrzymało

ś

ci

na wyrywanie do 68 kg

• Dost

ę

pne s

ą

dwie opcje:

-- Odblokowanie/

zablokowanie – r

ę

czne

otwieranie szuflady

-- Kick-out – mechanizm

automatycznego

otwierania szuflady na ok.

5 cm po odblokowaniu

• Czujnik sygnalizuje

stan zablokowania lub

odblokowania zamka

• Obwód sterowania umo

ż

liwia

zintegrowanie z zewn

ę

trznymi

systemami kontroli dost

ę

pu

• Funkcje blokowania z

dowolnym

ź

ródłem pr

ą

du

stałego o odpowiednim

napi

ę

ciu i mocy

• Opcjonalny k

ą

townik szybkiego

monta

ż

u umo

ż

liwiaj

ą

cy

instalacj

ę

do dna i blatu

• Výsuv do zásuvky s

integrovaným elektronickým

zámkem pro kontrolovaný

p

ř

ístup

• Nosnost až 45 kg

• Výsuv 100 %

• Tlouš

ť

ka výsuvu 12,7 mm

• Odd

ě

litelná p

ř

ední část

• Integrovaný elektronický

zamykací mechanismus vydrží

sílu až 68 kg

• Dostupné jsou dv

ě

varianty:

-- Zamknout/odemknout –

výsuv se otev

ř

e manuáln

ě

-- Vyhazovač(kick-out) – p

ř

i

odemčení otev

ř

e zásuvku

p

ř

ibližn

ě

na 5 cm

• Odezva čidla indikuje zamknutý

nebo odemknutý stav

Ř

ídicí obvod povoluje integraci

do p

ř

ístupových

ř

ídicích

systém

ů

t

ř

etích stran

• Funkce zamykání s libovolným

zdrojem napájení dodávajícím

požadovaný stejnosm

ě

rný

proud a nap

ě

• Volitelný p

ř

ipínací úhelník pro

montáž ke dnu a pod desku

80,000

† Manual override

D

ź

wignia sterowania r

ę

cznego

Páka pro ruční ovládání

†† Slot not available for 3832-0040/50/55EL(KO)

Otwór niedost

ę

pny dla 3832-0040/50/55EL(KO)

Otvor není dostupný pro 3832-0040/50/55EL(KO)