Previous Page  127 / 204 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 127 / 204 Next Page
Page Background

117

01/15

Accuride reserve the right to alter specifications without notice / Accuride zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedniego zawiadomienia / Společnost Accuride si vyhrazuje právo na zm

ě

nu specifikací bez p

ř

edb

ě

žného upozorn

ě

Electronic locking products

Zamki elektroniczne

Elektronické zámky

3832EL

Slide with electronic lock / Prowadnica z zamkiem elektronicznym /

Výsuv s elektronickým zámkem

118

3832ELKO

With kick-out / Z mechanizmem automatycznego otwierania drzwi (kick-out) /

S vyhazovačem (kick-out)

118

DBLOCK-10EL

Electronic door lock / Elektroniczny zamek do drzwi / Elektronický zámek do dve

ř

í

121

DBLOCK-10ELKO

With kick-out / Z mechanizmem automatycznego otwierania drzwi (kick-out) /

S vyhazovačem (kick-out)

121

Model

Item

Page

Model

Pozycja

Strona

Model

Položka

Strana