Previous Page  12 / 204 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 204 Next Page
Page Background

Accuride reserve the right to alter specifications without notice / Accuride zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedniego zawiadomienia / Společnost Accuride si vyhrazuje právo na zm

ě

nu specifikací bez p

ř

edb

ě

žného upozorn

ě

11/15

Mounting kits and accessories

Media hardware

Zestawy i akcesoria monta

ż

owe

Montážní sady a p

ř

íslušenství

Akcesoria do multimediów

Kování pro multimédia

Filing frame

Rama kartotekowa

Záv

ě

sný kancelá

ř

ský rám

DAFR20

..............................................................................................................................................................

p150

Mechanical lift

/ Podno

ś

nik mechaniczny / Mechanický zdvih ........................................................................

p156

TV lift

/ Podno

ś

nik do TV / Zdvih pro TV. ...........................................................................................................

p159

Keyboard trays

/ Półki klawiaturowe

/

Výsuvy pro klávesnice .........................................................................

p161

Articulating keyboard arms

/ Przegubowe wysi

ę

gniki klawiatury / Kloubová ramena pro klávesnice ...........

p163

CPU holders

/ Uchwyty do podwieszenia CPU / Držáky na počítače .............................................................

p165

Bracket kit /

Zestaw k

ą

towników / Sada úhelník

ů

:

2109/2132/3732/3832 series

...........................................................................................................................

p128

9301/9308/7957

................................................................................................................................................

p129

5321/5321EC

.....................................................................................................................................................

p133

Ladder strips

/ Listwy drabinkowe / Žeb

ř

íčkové lišty. ..................................................................................... ..

p137

Sliding door mounting kit /

Zestaw monta

ż

owy do drzwi przesuwnych / Montážní sada pro posuvné dve

ř

e...........................................

p137.1

Soft close mechanism

/ Mechanizm mi

ę

kkiego domykania / Mechanismus samozasunutí s tlumením .......

p138

Soft close mechanism /

Mechanizm mi

ę

kkiego domykania / Mechanismus samozasunutí s tlumením. ...

p138.1

Locking handle kit

/ Uchwyt z blokad

ą

/ Madlo se zajišt

ě

ním..........................................................................

p139

Cable carriers

/ Prowadniki przewodów / Držáky kabel

ů

.................................................................................

p145

Enclosure bracket kits

/ Zestaw k

ą

towników do szaf elektrycznych / Sada úhelník

ů

pro elektrosk

ř

ín

ě

..........

p147