Previous Page  10 / 204 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 204 Next Page
Page Background

6

01/15

Accuride reserve the right to alter specifications without notice / Accuride zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedniego zawiadomienia / Společnost Accuride si vyhrazuje právo na zm

ě

nu specifikací bez p

ř

edb

ě

žného upozorn

ě

5

Heavy duty slides

100kg+

75% extension /

Wysuw 75% /

Výsuv 75 %

DA4160

DA4140

DA4120

6026

300kg ......

p86

400/600kg ......

p88

438/550kg ......

p90

100kg ......

p92

5343/5344

100kg ......

p64

19.1

53.1

5321EC

100kg ......

p66

53.1

19.1

5417

100kg ......

p67

54.0

17.5

3607

120kg ......

p68

19.1

53.1

5321-60

120kg ......

p69

15

30

53.1

20.7

DS5322

120kg ......

p70

53.1

20.70

32.50

5321SC

120kg ......

p71

19.1

53.1

3657

124kg ......

p72

53.1

19.1

5321

150/170kg ......

p73

19.1

53.1

7957

160kg ......

p75

70.8

19.1

DS5321

160/180kg ......

p76

19.1

53.1

0522

180kg ......

p77

95.5

50.5

26.0

26.5

9301

227kg ......

p79

76.2

19.1

DP9301

227kg ......

p80

76.2

19.1

9308

227kg ......

p82

76.2

19.1

26.5

80.0

38.0

150.0

36.0

80.0

12.5±0.5

36.1

71.5

Prowadnice do du

ż

ych obci

ąż

e

ń

, 100 kg +

Výsuvy pro velké zatížení, 100 kg +

100% extension / Wysuw 100% / Výsuv 100 %

Two-way travel, 75% extension

Wysuw dwustronny, wysuw 75%

Oboustranný výsuv, výsuv 75 %