Accuride blog

Blog Archive
Blog topics
John Whittlesea

Testw mgle solnej

Author: John Whittlesea, Technical support manager


25th Feb 2013


Klienci muszą mieć pewność, że kupowane przez nich prowadnice będą w wymaganym stopniu odporne na korozję. Nasze badania powierzchni prowadnic obejmują próbę w komorze solnej, gdzie prowadnice są poddawane działaniu 5 % roztworu rozpylonej solanki (przypominającego mgłę solną) w celu sprawdzenia odporności na korozję.

Procedury i parametry próby są standaryzowane zgodnie z normami krajowymi i międzynarodowymi, takimi jak ASTM B 117 i ISO 9227. Normy te szczegółowo określają sposób przeprowadzenia testów oraz parametry próby, takie jak temperatura, ciśnienie powietrza rozpylonego roztworu, przygotowanie roztworu, włącznie z pH, stężeniem itp.

Procedury badań prowadnic

Dysponujemy własnymi laboratoriami badawczymi, wyposażonymi w komory solne. W przypadku nowego wyrobu badamy każdą z jego części składowych oraz kompletny zespół. Umieszcza się je w komorze, tak aby wszystkie części były całkowicie wystawione na działanie rozpylonego roztworu. Roztwór musi również mieć możliwość spływania z powierzchni i niezalegania.

Po upływie wymaganego czasu części są suszone po czym badane pod kątem korozji. Wyniki zostają odnotowane w oficjalnych sprawozdaniach z badań, które przedstawiają specyfikację badanej próbki, typ zastosowanego materiału i powłoki oraz zastosowaną normę i wygląd ewentualnych oznak korozji.

Badanie może wykazać brak objawów korozji, białą lub czerwoną rdzę, w zależności od stopnia intensywności testu i rodzaju powierzchni prowadnicy.

Niewielkie ilości białej rdzy to jedynie efekt optyczny i zwykle nie mają wpływu na zachowanie powłoki, jeżeli warstwa cynku pod powłoką zachowuje określoną grubość.

Powłoki zabezpieczające przed korozją

Asortyment prowadnic kulkowych Accuride odznacza się trzema poziomami odporności na korozję: 12 godzin dla większości produktów, ponad 96 godzin i do 500 godzin dla powierzchni o wysokiej odporności.

Do uzyskania standardowych lub podwyższonych poziomów odporności na korozję stosuje się różne powłoki, które są nakładane na warstwę cynku elektrolitycznego w zautomatyzowanych procesach pokrywania.

Case studies...

Extendable ramp for wheelchair cargo bike

The cargo bike has been designed so that a wheelchair user can enjoy the freedom of cycling. The manufacturer realised that a standard ramp would be too steep...

> Read more

Extendable ramp for wheelchair cargo bike


News & Blog Sign Up

Click on the link to sign up for regular blog and news updates.